Jestes tutaj:

Informacje ogólne o mediacji

Mediacja jest to metoda rozwiązywania sporów, polegająca na doprowadzeniu do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji. Negocjacje pomiędzy stronami konfliktu prowadzone są przy udziale mediatora, który jako osoba neutralna i bezstronna, nie narzucając rozwiązania wspiera przebieg negocjacji, umożliwia właściwą komunikację dla przeprowadzenia rzeczowej rozmowy o problemie i łagodzi powstające napięcia, pomagając w wypracowaniu kompromisu.

Mediatorzy nie narzucają rozwiązań i nie rozstrzygają sporu, gdyż to strony konfliktu najpełniej znają swoje potrzeby i dlatego w mediacji traktowane są jak eksperci w przedmiocie rozwiązywania sporu, którego są uczestnikami. W rezultacie wyłącznie od stron sporu zależy kształt ostatecznego porozumienia, zaś mediator zaakceptuje także brak porozumienia, jeżeli taka będzie wola stron.

Mediacja koncentruje się na tym, jakie są interesy stron i co każda ze stron uważa za sprawiedliwe, dlatego w mediacji wygrywają obie strony sporu. Dzięki osobie pośredniczącej w rozmowie, jaką jest mediator, mediacja stwarza możliwość wypowiedzenia swoich racji w sposób spokojny i przemyślany. Jest zarówno znacznie tańsza jak i szybsza niż postępowanie sądowe.

Podstawową zasadą mediacji jest jej dobrowolność, a zatem decyzja o podjęciu mediacji zależy tylko i wyłącznie od zainteresowanych osób. Należy podkreślić, że zarówno strony konfliktu jak i mediator, mają możliwość przerwania mediacji w każdym ich stadium, jeśli uważają, że ich przebieg nie rokuje wypracowania porozumienia lub gdy uznają, że ich  dalszy udział w mediacji jest z innych przyczyn bezcelowy.

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Mediacje

Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów.

Koordynator ds. mediacji w okręgu Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

SSO Lidia Ziarko
ul. Sienkiewicza 27
39-400 Tarnobrzeg 
tel. (15) 688-26-30
fax. (15) 688-26-87
e-mail: sekretariat@tarnobrzeg.so.gov.pl

 

Wykazy mediatorów są dostępne na stronie Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. 

PCM - Polskie Centrum Mediacji

Mediacja czyni cuda...

 

INFORMATORY:

ZałącznikWielkość
Informacja o mediacji cywilnej.pdf58.24 KB
Informacja o mediacji karnej.pdf54.18 KB
Informacja o mediacji nieletnich.pdf54.15 KB
Informacja o mediacji rodzinnej.pdf58.51 KB
informator_alternatywne_sposoby_rozw_sporow.pdf1.1 MB
informator_dla_pokrzywdzonego.pdf1.69 MB