Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na umowę zastępstwa w Sądzie Rejonowym w Mielcu – na stanowisko protokolant sądowy

Stanowisko pracy: 
Protoklant sądowy
Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na umowę zastępstwa
w Sądzie Rejonowym w Mielcu – na stanowisko protokolant sądowy
W wyniku przeprowadzonego pierwszego etapu Konkursu A – 11 – 111 – 13/18
na posiedzeniu w dniu 14 maja 2018 roku Komisja Konkursowa ustaliła listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu Konkursu na umowę zastępstwa w Sądzie Rejonowym
w Mielcu – na stanowisko protokolant sądowy, a mianowicie:
1. Edyta Pleban
2. Alicję Jagodzińską
3. Magdalenę Mazur
 
 
Drugi etap konkursu – praktyczny sprawdzian umiejętności odbędzie się w dniu
22 maja 2018 roku godz. 08.00 sala konferencyjna Sądu Rejonowego
w Mielcu, 39 – 300 Mielec, ul. Kościuszki 15 pok. 210. Kandydaci zobowiązani
są do zgłoszenia się w Sądzie w/w terminie z dokumentem tożsamości.
Etap dugi konkursu składać będzie się ze sprawdzianu mającego na celu sprawdzenie wiedzy
z zakresu:
  • ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018.23 – j.t.);
  • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316 ze zm.);
  • a także sprawdzianu umiejętności posługiwania się komputerem, w szczególności umiejętności pisania pod dyktando.
 
       Przewodniczący Komisji Konkursowej
  Małgorzata Getinger
 
 
ZałącznikWielkość
Lista kandydatów do II etapu.pdf44.18 KB