Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu na umowę zastępstwa w Sądzie Rejonowym w Mielcu-na stanowisko protokolant sądowy A-11-111-13/18

Stanowisko pracy: 
Protoklant sądowy

Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu na umowę zastępstwa
w Sądzie Rejonowym w Mielcu
– na stanowisko protokolant sądowy A-11-111-13/18

 

W wyniku przeprowadzenia drugiego etapu Konkursu A – 11 – 111 – 13/18 na posiedzeniu w dniu 22 maja 2018 roku Komisja Konkursowa ustaliła listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu Konkursu na umowę zastępstwa w Sądzie Rejonowym w Mielcu – na stanowisko protokolant sądowy A-11-111-13/18, a mianowicie:

 

 

Nazwisko i imię

Ocena

1

Magdalena Mazur  

7

Trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 30 maja 2018 roku godz. 08.00 sala konferencyjna Sądu Rejonowego w Mielcu, 39 – 300 Mielec, ul. Kościuszki 15 - pokój 210.

Przewodniczący Komisji
Konkuroswej
Małgorzata Getinger

 

ZałącznikWielkość
Informacja o wyniku konkursu.pdf43.84 KB
Wynik rekrutacji: 

Stosownie do treści § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu prowadzania konkursu na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze, Dyrektor Sądu Rejonowego
w Mielcu informuje o wyniku konkursu na umowę zastępstwa w Sądzie Rejonowym w Mielcu – stanowisko protokolant sądowy.  

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu prowadzania konkursu na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze  Komisja Konkursowa w wyniku przeprowadzenia Konkursu A – 11 – 111 – 13/18 na posiedzeniu w dniu
30 maja 2018 roku dokonała:

wyboru Pani Magdaleny Mazur na umowę zastępstwa w Sądzie Rejonowym w Mielcu – na stanowisko protokolant sądowy.

 

                                                                                                         Dyrektor Sądu Rejonowego
                                                                                                                     w Mielcu
                                                                                                                     Beata Pelc