Archiwum

Wyznaczeni pracownicy Oddziału Administracyjnego wykonują zadania z zakresu z zakresu archiwum zakładowego.

Dane kontaktowe Archiwum

tel. 17 582 04 50

Godziny urzędowania:

poniedziałek  8:00 - 16:00

wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Do zadań Archiwum należy w szczególności:
1) doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją;
2) udzielanie komórkom organizacyjnym informacji o zasadach porządkowania dokumentacji innej niż w postaci elektronicznej
w systemie teleinformatycznym podlegającej przekazaniu do archiwum;
3) przejmowanie przez archiwum dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych lub na nośniku papierowym ze składu
chronologicznego lub w postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach danych zgromadzonych w składzie informatycznych
nośników danych, których zawartości nie skopiowano do systemu teleinformatycznego;
4) przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji, w tym nadzór nad systemem środków bezpieczeństwa fizycznego
zastosowanych odnośnie do dokumentacji zawierającej informacje niejawne;
5) prowadzenie ewidencji zgromadzonej dokumentacji;
6) porządkowanie dokumentacji innej niż w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym, przejętej w stanie nieuporządkowanym
w latach wcześniejszych przez archiwum;
7) udostępnianie przechowywanej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
8) wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum w przypadku wznowienia postępowania w sprawie;
9) przeprowadzanie kwerend archiwalnych lub współpraca z wyznaczonymi osobami lub instytucjami przy przeprowadzaniu kwerend
archiwalnych;
10) współpraca z osobą albo komórką organizacyjną odpowiedzialną w danej jednostce organizacyjnej za sprawy z zakresu informatyzacji
lub ochrony informacji niejawnych;
11) współpraca z właściwym archiwum państwowym;
12) inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu;
13) przygotowywanie i przekazywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami materiałów archiwalnych do właściwego archiwum
państwowego;
14) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum i stanu dokumentacji w archiwum

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2012-03-27 13:24
Wytworzył: Michał Michna
Publikacja w dniu: 2023-02-23 13:02
Opublikował: Michał Michna
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 1 919