Biuro podawcze

Do głównych zadań Biura Podawczego Sądu Rejonowego w Mielcu:

  • przyjmowanie korespondencji wpływającej do sądu, znakowanie jej pieczęcią wpływu oraz rejestracja w programie SAWA,
  • rozdzielanie korespondencji na poszczególne komórki organizacyjne,
  • przyjmowanie przesyłek do wysłania i ich ekspedycja,
  • obsługa centrali telefonicznej,
  • ewidencjonowanie przesyłek poleconych,
  • prowadzenie ewidencji służącej rozliczeniom należności z tytułu przesyłek pocztowych.

Dane kontaktowe:

 

Pani Hanna Czerniakowska – starszy sekretarz sądowy

pok. nr 10

     tel./fax 17 – 582-04-00

Godziny urzędowania:

     poniedziałek  8:00 - 18:00

     wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2012-03-27 13:59
Wytworzył: Michał Michna
Publikacja w dniu: 2015-02-02 14:20
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 3 628