Dni wolne od pracy dla Sądu Rejonowego w Mielcu w roku 2021

A – 013 – 0130 – 5/21
Mielec, dnia 9 lutego 2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 5/21 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Mielcu w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla Sądu Rejonowego w Mielcu

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a i art 31a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.2072 j.t.), § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2019.1141), zarządzamy co następuje:
§ 1
1. Dzień 4 czerwca 2021 roku (piątek) ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Mielcu, w zamian za święto 1 maja 2021 roku (sobota) przypadające w innym dniu niż niedziela.
2. Dzień 24 grudnia 2021 roku (piątek) ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Mielcu, w zamian za święto 25 grudnia 2021 roku (sobota) przypadające w innym dniu niż niedziela.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu
na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń i w strefie obsługi interesanta Sądu Rejonowego w Mielcu.

 

 

Załącznik Rozmiar
Skan zarządzenia nr 4/2021 52.67 KB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2021-04-14 09:01
Wytworzył: Justyna Maroń
Publikacja w dniu: 2021-04-14 09:07
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 202