Dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

Deklaracja dostępności

Koordynator ds. dostępności

Stosownie do treści art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062 j.t.),  w związku z pismem  Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 18.12.2020r. DKO-IV.5006.42.2020 funkcję koordynatora ds. dostępności dla obszaru apelacji rzeszowskiej (w tym. in.  dla Sądu Rejonowego w Mielcu) sprawuje:

Janusz Jarosz - specjalista ds. bhp w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie
tel. 17 858 02 25
e-mail: janusz.jarosz@rzeszow.sa.gov.pl

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - tekst odczytywany maszynowo

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2020-12-22 12:50
Wytworzył: Justyna Maroń
Publikacja w dniu: 2021-04-29 09:42
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 107