I Wydział Cywilny

Przewodniczący Wydziału

Funkcję tę sprawuje Sędzia Sądu Okręgowego Mariusz Kobylarz

Zastępca Przewodniczącego Wydziału

Funkcję tę sprawuje Sędzia Sądu Rejonowego Magdalena Klimek


Kierownik Sekretariatu – Jolanta Niedbała
Zastępca Kierownika Sekretariatu – Marzena Kukulska


Dane kontaktowe:
Sekretariat I Wydziału Cywilnego:

Kierownik Sekretariatu:  

      tel. 17 582 04 00 wew. 402
      fax 17 582 80 08

Godziny urzędowania:
      poniedziałek  8:00 - 16:00
      wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Obsługę stron zapewnia Biuro Obsługi Interesantów pok. nr 1 tel. 17 582 04 01


ZAKRES SPRAW:

W wydziale cywilnym rozpatrywane są sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego.

W trybie procesowym, w szczególności sprawy o:

 • prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przewyższa siedemdziesięciu pięciu tysięcy złotych;
 • naruszenie posiadania;
 • opróżnienie lokalu mieszkalnego;
 • opróżnienie lokalu użytkowego;
 • wydanie nieruchomości;
 • zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji;
 • pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności;
 • unieważnienie aktu notarialnego;
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym ;
 • roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem;
 • ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego;

W postępowaniu nieprocesowym, w szczególności sprawy o:

 • rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego;
 • stwierdzenie nabycia spadku;
 • dział spadku;
 • podział majątku wspólnego;
 • zasiedzenie;
 • ustanowienie drogi koniecznej;
 • zniesienie współwłasności;
 • rozgraniczenie;
 • uznanie za zmarłego;
 • stwierdzenie zgonu;

W postępowaniu egzekucyjnym rozpoznawane są w szczególności sprawy:

 • w przedmiocie nadzoru Sądu z urzędu nad komornikiem;
 • w przedmiocie egzekucji sądowej;
 • nadanie klauzuli wykonalności;
 • zwolnienie od kosztów sądowych;
 • ze skargi na czynności komornika;
 • wyłączenie sędziego;
 • wyjawienie majątku;
 • w przedmiocie egzekucji z nieruchomości; przez zarząd tymczasowy; przez sprzedaż przedsiębiorstwa; przez sprzedaż gospodarstwa rolnego;
 • wyznaczenie organu egzekucyjnego;
 • wyznaczenie kuratora dla dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym;
 • zwolnienie od obowiązku uiszczenia kosztów notarialnych i w sprawach w postępowaniu wieczystoksięgowym;
 • skargi na odmowę dokonania przez notariusza czynności cywilnoprawnej.

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-16 23:35
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2023-10-05 10:22
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 31 875