Informacja o powołaniach sędziów w zw. z art. 88b ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych

Ogłoszenie Prezesa Sądu Rejonowego w Mielcu o pierwszym i kolejnych powołaniach sędziów Sądu Rejonowego w Mielcu – według stanu na dzień 01.09.2023r.

Na podstawie art. 88b ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 217) ogłaszam ujednoliconą informację o pierwszym i kolejnych powołaniach sędziów Sądu Rejonowego w Mielcu:

Lp

Nazwisko i imię

Organ powołujący

Organ wnioskujący o powołanie

Data powołania

Miejsce służbowe (siedziba sędziego)

 1.  

Fiołek Lucyna Anna

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15.02.1999r. Nr S.P.112-3-99 Data powołania: 08.04.1999r. 

Sąd Rejonowy
w Mielcu

 1.  

Janora Jarosław

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2021 roku Nr 1130.54.2021.

Data powołania: 07.07.2021r. 

 

Sąd Rejonowy
w Mielcu

 1.  

Klimek Magdalena

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26.03.2008r. Nr 1130-5-08.
Data powołania: 09.04.2008r. 

Sąd Rejonowy
w Mielcu

 1.  

Król Ewa Danuta

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21.03.2005r. Nr 112-5-05.

Data powołania: 31.03.2005r. 

Sąd Rejonowy
w Mielcu

 1.  

Król Grzegorz

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22.02.1999r. Data powołania: 08.04.1999r.  – sędzia Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze.

Decyzja Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.10.2001r.   DK I 121/168/2001 z dniem 01.11.2001r. przeniesienie na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Kolbuszowej.

Decyzja Ministra Sprawiedliwości z dnia 21.07.2015r. DSO-IV-1302-964/15 z dniem 01.08.2015r. przeniesienie na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Mielcu.

 

Sąd Rejonowy
w Kamiennej Górze

Sąd Rejonowy
w Kolbuszowej

Sąd Rejonowy
w Mielcu

 1.  

Krypel Alicja

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10.03.2023 roku Nr 1130.11.2023

Data powołania: 22.03.2023r. 

 

Sąd Rejonowy
w Mielcu

 1.  

Ludera – Ruszel Agata

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 09.11.2022r. Nr 1130.77.22.

Data powołania: 07.12.2022r. 

Sąd Rejonowy
w Mielcu

 1.  

Opałacz Elżbieta Maria

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 06.09.2012r. Nr 1130-12-2012. Data powołania: 18.09.2012r. 

Sąd Rejonowy
w Mielcu

 1.  

Pszeniczna Agnieszka Joanna

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18.12.2009r. Nr 1130-40-09.
Data powołania 15.01.2010r.

Decyzja Ministra Sprawiedliwości z dnia 08.08.2016r.   DSO-IV-1302-240/16 z dniem 01.10.2016r. przeniesienie na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Mielcu.

 

Sąd Rejonowy

w Sochaczewie

Sąd Rejonowy
w Mielcu

 1.  

Małgorzata Rębisz-Mędryk

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10.09.2020r. Nr 1130.38.20. Data powołania: 06.10.2020r. 

Sąd Rejonowy
w Mielcu

 

 1.  

Rżany Marian Kazimierz

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08.11.1990r. Nr S.P.112-42-90. Data powołania: 22.11.1990r.

Decyzja Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.03.1992r.  KD.I.121/2975/88
z dniem 01.04.1992r. przeniesienie na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Kolbuszowej.

Decyzja Ministra Sprawiedliwości
z dnia 25.05.1998r.  KD.I.121/499/98
z dniem 01.06.1998r. przeniesienie na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Mielcu.

Sąd Rejonowy

w Ropczycach

Sąd Rejonowy
w Kolbuszowej

Sąd Rejonowy
w Mielcu

 1.  

Stala Władysław

Rada Państwa

Minister Sprawiedliwości

Uchwała Rady Państwa

Data powołania:

17.06.1985r.

Sąd Rejonowy
w Mielcu

 1.  

Sypek – Augustyn Katarzyna

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 09.10.2009r. Nr 1130-34-09.

Data powołania: 27.10.2009r.

Decyzja Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.11.2012r. DSO-IV-1302-698/12/2 z dniem 01.01.2013r. przeniesienie służbowe.

Decyzja Ministra Sprawiedliwości z dnia 06.05.2015r. DSO-IV-1302-640/15 z dniem 01.07.2015r. przeniesienie służbowe.

Decyzja Ministra Sprawiedliwości
z dnia 21.07.2015r. DSO-IV-1302-964/15 z dniem 01.08.2015r. przeniesienie na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Mielcu.

 

Sąd Rejonowy
w Kolbuszowej

Sąd Rejonowy
w Mielcu

Sąd Rejonowy
w Kolbuszowej

Sąd Rejonowy
w Mielcu

 

 

 1.  

Wojciechowski Paweł

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2023 roku Nr 1130.8.2023.

Data powołania: 02.03.2023r. 

 

Sąd Rejonowy
w Mielcu

Ogłoszenie Prezesa Sądu Rejonowego w Mielcu o pierwszym i kolejnych powołaniach referendarzy Sądu Rejonowego w Mielcu – według stanu na dzień 01.09.2023r.

Na podstawie art. 151b § 3 w zw. z art. 88b ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 217) ogłaszam ujednoliconą informację o pierwszym i kolejnych mianowaniach referendarzy sądowych w Sądzie Rejonowym w Mielcu:

Lp

Nazwisko i imię referendarza

Mianowany przez:

Organ wnioskujący o mianowanie

Data mianowania

Miejsce służbowe

1

Szebla Adam

Minister Sprawiedliwości 

Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

20.04.2004r.

Sąd Rejonowy
w Mielcu

2

Karkut Bogdan

Minister Sprawiedliwości 

Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

15.04.2003r.

Sąd Rejonowy
w Mielcu

3 Hubert Staworowski Prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie    Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu 01.09.2023r. Sąd Rejonowy
w Mielcu

 

Właściwe podpisy na oryginale

Ogłoszenie Prezesa Sądu Rejonowego w Mielcu o pierwszych i kolejnych powołaniach sędziów Sądu Rejonowego w Mielcu - art. 88b - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Uzupełnienie Ogłoszenia Prezesa Sądu Rejonowego w Mielcu o pierwszych i kolejnych powołaniach sędziów Sądu Rejonowego w Mielcu - art. 88b - Prawo o ustroju sądów powszechnych od dnia 01.04.2020r.

Uzupełnienie Ogłoszenia Prezesa Sądu Rejonowego w Mielcu o pierwszych i kolejnych powołaniach sędziów Sądu Rejonowego w Mielcu - art. 88b - Prawo o ustroju sądów powszechnych od dnia 06.10.2020r.

Uzupełnienie Ogłoszenia Prezesa Sądu Rejonowego w Mielcu o pierwszych i kolejnych powołaniach sędziów Sądu Rejonowego w Mielcu - art. 88b - Prawo o ustroju sądów powszechnych od dnia 07.07.2021r.

Uzupełnienie Ogłoszenia Prezesa Sądu Rejonowego w Mielcu o pierwszych i kolejnych powołaniach sędziów Sądu Rejonowego w Mielcu - art. 88b - Prawo o ustroju sądów powszechnych od dnia 28.09.2021r.

Uzupełnienie Ogłoszenia Prezesa Sądu Rejonowego w Mielcu o pierwszych i kolejnych powołaniach sędziów Sądu Rejonowego w Mielcu - art. 88b - Prawo o ustroju sądów powszechnych od dnia 26.04.2022

Uzupełnienie Ogłoszenia Prezesa Sądu Rejonowego w Mielcu o pierwszych i kolejnych powołaniach sędziów Sądu Rejonowego w Mielcu - art. 88b - Prawo o ustroju sądów powszechnych od dnia 08.12.2022

Uzupełnienie Ogłoszenia Prezesa Sądu Rejonowego w Mielcu o pierwszych i kolejnych powołaniach sędziów Sądu Rejonowego w Mielcu - art. 88b - Prawo o ustroju sądów powszechnych od dnia 06.03.2023r. 

Uzupełnienie Ogłoszenia Prezesa Sądu Rejonowego w Mielcu o pierwszych i kolejnych powołaniach sędziów Sądu Rejonowego w Mielcu - art. 88b - Prawo o ustroju sądów powszechnych od dnia 22.03.2023r. 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-17 00:46
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2023-12-20 08:34
Opublikował: admin
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 1 155