Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Mielcu

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Mielcu

 

Stosownie do treści § 12 ust. 2 i 3 w zw. z § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U.2013.1228) Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Mielcu Komisja Konkursowa wskazała Panią Kornelię Kilian, jako kandydata zakwalifikowanego
do zatrudnienia na przedmiotowym stanowisku. 

lp Imię i nazwisko uczestnika konkursu Łączna suma punktów uzyskanych w konkursie ilość uzyskanych pkt w II etapie -test ilość uzyskanych pkt w II etapie -praca pisemna III etap konkursu 
1 Kornelia Kilian 38 23 7 8

właściwe podpisy na oryginale Informacji 

Załącznik Rozmiar
Skan Informacji 45.97 KB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2023-06-15 15:32
Wytworzył: Justyna Maroń
Publikacja w dniu: 2023-06-15 15:35
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 259