Informacja o wynikach konkursu na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Mielcu

Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu

A – 11 – 111 –5/23

Mielec, dnia 24 lipca 2023 roku

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko referendarz sądowego w Sądzie Rejonowym w Mielcu

Stosownie do treści § 12 ust. 1 w zw. z § 10 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz.U.2022.1407 t.j.) Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu informuje, o wynikach konkursu na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Mielcu:   

1) Imiona i nazwiska kandydatów biorących udział w konkursie oraz wyniki poszczególnych kandydatów:

Lp

Imię i nazwisko

Liczba punktów
z testu

Liczba punktów
z kazusów

Łączna liczba punktów

1.

Ewelina Gubernat

47

15,5

62,5

2.

Kamila Graniczka

41

4

45

3.

Agnieszka Faryniarz

47

14,5

61,5

4.

Anna Skład – Zgórniakiewicz

31

8

39

5.

Anna Maria Wojnarowicz

37

9

46

6.

Piotr Malinowski

37

9

46

7.

Agnieszka Kwapień

45

8

53

8.

Paweł Ornawka

44

14

58

9.

Agnieszka Bąk

36

9

45

10.

Mateusz Kargól

39

4

43

11.

Hubert Staworowski

52

15,5

67,5

12.

Łukasz Biziuk

42

3

45

13.

Joanna Pająk

37

14,5

51,5

14.

Justyna Mazur

46

7

53

15.

Agnieszka Grad – Biernasz

40

5

45

16.

Ewelina Maciejak

37

0

37

17.

Magdalena Belcik

39

10

49

18.

Julita Wędzińska

42

9

51

19.

Bartłomiej Szeląg

42

15

57

2) Imię i nazwisko kandydata, który w wyniku konkursu, został wybrany na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Mielcu:

Pan Hubert Staworowski, który uzyskał najwyższą liczbę punktów – 67,5 pkt.

3) Do konkursu w dniu 21 lipca 2023 roku nie przystąpiły następujące osoby:

  1. Joanna Skawińska.
  2. Arkadiusz Ważny.
  3. Paweł Borucki.
  4. Kamila Tkaczyk.
  5. Michał Pankiewicz.
  6. Magdalena Zioło.
  7. Patrycja Długosz.

4) Informuję, iż Komisja Konkursowa sporządziła rezerwową listę kandydatów:

Lp

Imię i nazwisko

Liczba punktów
z testu

Liczba punktów
z kazusów

Łączna Liczba punktów

1.

Ewelina Gubernat

47

15,5

62,5

2.

Agnieszka Faryniarz

47

14,5

61,5

Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu

 w/z SSR Małgorzata Rębisz-Mędryk

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2023-07-24 12:21
Wytworzył: Sylwia Matera
Publikacja w dniu: 2023-07-24 13:26
Opublikował: Sylwia Matera
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 595