IV Wydział Pracy

Przewodniczący Wydziału

Funkcję tę sprawuje Sędzia Sądu Rejonowego Władysław Stala


Kierownik Sekretariatu – Małgorzata Maziarz

Dane kontaktowe:

Sekretariat IV Wydziału Pracy:

Kierownik Sekretariatu:  

tel. 17 582-04-00 wew. 409

fax 17 582 80 08

Godziny urzędowania:
      poniedziałek  8:00 - 16:00
      wtorek - piątek 7:30 - 15:30
 

Obsługę stron zapewnia Biuro Obsługi Interesantów pok. nr 1 tel. 17 582 04 01


IV Wydział Pracy rozpoznaje sprawy z zakresu prawa pracy:

I. gdzie wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75.000 zł, m.in. o:

 • wynagrodzenie za pracę,
 • wynagrodzenie za godziny nadliczbowe,
 • ekwiwalent pieniężny za urlop,
 • odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
 • odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez pracownika,
 • odszkodowanie z umowy o zakazie konkurencji,
 • pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego,

II. bez względu na wartość przedmiotu sporu sprawy o:

 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy – oraz łącznie z nim dochodzone roszczenia,
 • przywrócenie do pracy – oraz łącznie z nim dochodzone roszczenia,
 • przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy – oraz łącznie z nim dochodzone roszczenia,
 • odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,
 • dotyczące kar porządkowych – oraz roszczenia z tym związane,
 • dotyczące świadectwa pracy – oraz roszczenia z tym związane.

 

Sąd Rejonowy w Mielcu IV Wydział Pracy rozpoznaje sprawy z zakresu prawa pracy z właściwości Sądu Rejonowego w Mielcu oraz Sądu Rejonowego w Kolbuszowej. 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-16 23:42
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2023-10-05 10:23
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 16 124