Konta bankowe

Oddział Finansowy Sądu Rejonowego w Mielcu informuje, iż dokonując wpłaty na wybrany rachunek bankowy Sądu w treści "przelewu" lub "przekazu" koniecznie należy wyraźnie określić:

  • Sygnaturę akt sprawy, której sprawa dotyczy, 
  • Imię i nazwisko osoby, której wpłata dotyczy, 
  • Adres zamieszkania

Jeżeli numer sprawy nie został jeszcze nadany osoba wpłacająca musi podać poza imieniem  i nazwiskiem nazwę wydziału, którego dotyczy wpłata np. "Wydział Cywilny”.

W przypadku wypełniania przekazu ręcznie, należy używać drukowanych liter.

RACHUNKI BANKOWE SĄDU REJONOWEGO w MIELCU:


Konto dochodów budżetowych

wpisy, opłaty, grzywny, koszty sądowe

NBP o/o Rzeszów                  17 1010 1528 2000 7722 3100 0000


Konto sum na zlecenie:

zaliczki wnoszone przez uczestników postepowań prowadzonych na podstawie Kpc  (na poczet opinii biegłych, kuratorów zastępujących strony, ogłoszeń prasowych itp.)

NBP o/o Rzeszów                  54 1010 1528 2000 7713 9800 0000


Rachunek sum depozytowych:

obce środki pieniężne przechowywane przez sądy (w szczególności kaucje, wadia, sumy stanowiące przedmiot sporu otrzymane w związku z postępowaniem sądowym, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe)

Rachunek sum depozytowych  PLN:

Bank Gospodarstwa Krajowego            28 1130 1017 0021 1000 8290 0004

Rachunek sum depozytowych  USD
 
Bank Gospodarstwa Krajowego             
98 1130 1017 0021 1000 8290 0005

Rachunek sum depozytowych  EUR:
 
Bank Gospodarstwa Krajowego             
82 1130 1017 0021 1000 8290 0002


Rachunek sum depozytowych CHF:
 
Bank Gospodarstwa Krajowego           
12 1130 1017 0021 1000 8290 0001

 

Rachunek sum depozytowych  GBP:
 
Bank Gospodarstwa Krajowego           
55 1130 1017 0021 1000 8290 0003


Rachunek Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej oraz Pomocy Pokrzywdzonym:


świadczenia pieniężne

Bank Gospodarstwa Krajowego             43 1130 1105 0005 2161 2920 0001


UWAGA!!

Sąd Rejonowy w Mielcu informuje. że  nie prowadzi obsługi kasowej w zakresie sum depozytowych i FPPoPP.

Od 01-01-2015 r. można bezpłatnie wpłacać gotówkę w placówkach banku PEKAO S.A. przy wykorzystaniu blankietu wg załączonego wzoru. Warunkiem niezbędnym, aby nie została naliczona opłata jest poprawne wypełnienie blankietu wpłaty.

 

Lista placówek PEKAO S.A. w Mielcu

I Oddział w Mielcu, ul. Obrońców Pokoju 7

II Oddział w Mielcu, ul. Pisarka 10

Oddział w Mielcu, ul. Partyzantów 25

I Oddział w Mielcu Filia 1 w Mielcu, ul. Fredry 2

Załącznik Rozmiar
SR w Mielcu - wzór blankietu wpłaty PLN.pdf 205.03 KB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-17 00:01
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2019-08-21 09:12
Opublikował: Maria Kania
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 21 590