Międzynarodowy Dzień Mediacji

Mediacja bez względu na to, jakich sporów dotyczy, kieruje się zawsze tymi samymi zasadami. Zasady i reguły mediacji muszą być znane, rozumiane, akceptowane i przestrzegane przez jej uczestników. Do fundamentalnych zasad mediacji należą:

 

Wola porozumienia stron

Zasada dobrowolności

Zasada nieformalności spotkań

Zasada poufności

Zasada bezstronności

Zasada autonomii konfliktu

Zasada szacunku

Zasada satysfakcji stron konfliktu

Zasada postępowania w dobrej wierze

 

Korzyści z mediacji:

- każdy ma prawo do mediacji,

- obopólna satysfakcja stron postępowania mediacyjnego,

- postanowienia ugody nie mogą krzywdzić żadnej ze stron,

- szybkie rozwiązanie sprawy, bądź złagodzenie konfliktu,

- zwrot 100% opłaty sądowej jeśli do zawarcia ugody dojdzie przed rozpoczęciem rozprawy,

- zwrotu ¾ wniesionej opłaty sądowej, jeśli do zawarcia ugody przed mediatorem dojdzie na późniejszym etapie rozprawy (po rozpoczęciu rozprawy),

- każda ze stron postępowania mediacyjnego sama podejmuje decyzje, które są zgodne z jej wolą,

- to strony kształtują przebieg postępowania mediacyjnego,

- ugoda zawarta przed mediatorem i zatwierdzona przez sąd ma moc ugody zawartej przed sądem.

Mediacje pozwolą Państwu  uniknąć kosztownych i czasochłonnych postępowań sądowych.

Każdy konflikt można rozwiązać, a na pewno załagodzić i „skierować uwagę Państwa ku przyszłości”.

 

Poniżej harmonogram dyżurów mediatorów stałych w Sądzie Rejonowym w Mielcu
w Tygodniu Mediacji tj. w dniach 14-18 października 2019 roku.

 

Mediator

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Ficek Łukasz

tel. kom. 661 956 380

email: lukaszficu@gmail.com

800 – 1600

 

 

 

 

Rybak Marcin

 

 

730 – 1530

 

 

 

Król Małgorzata

tel. kom. 508 657 551

email: mkrol7777@gmail.com

 

 

730 – 1530

 

 

Brudniak – Kuźmińska Anna

tel. kom. 796 804 202

email: dopaniani@gmail.com

 

 

 

730 – 1530

 

Jarosz–Midura Marta

tel. kom. 501 850 597

email: mediacje.martajm@intmail.pl

 

 

 

 

730 – 1530

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2019-10-10 10:05
Wytworzył: Michał Michna
Publikacja w dniu: 2019-10-10 10:32
Opublikował: Michał Michna
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 25