OGŁOSZENIE o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób, budynków i mienia Sądu Rejonowego w Mielcu” na rok 2020

Wynik przetargu

Znak sprawy: F-251-2513-2/19

Wykonawcy/Wszyscy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób, budynków i mienia Sądu Rejonowego w Mielcu” w trybie art. 138o ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

 

Szanowani Państwo,

Komisja do przeprowadzenia postępowania w trybie art. 138o ustawy z dnia z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych powołana zarządzeniem Dyrektora Sądu Rejonowego w Mielcu z dnia 18 października 2019 roku Nr 7/19 w dniu 20 listopada 2019 roku o godz. 14.00 zakończyła badanie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.   

Stosownie do treści art. 92 ust. 1 w z w. z art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych informuję, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

Soter Sp. z o.o. ul. Obrońców Pokoju 29A, 36-100 Kolbuszowa

Zaoferowana cena brutto usługi: 230 213,49 zł 

W/w Wykonawca uzyskał 100 punktów.

Załączniki do przetargu

Pełny tytuł załącznika Data wprowadzenia Wprowadził Załącznik do przetargu

Informacja o udzieleniu zamówienia

2019-12-23 Justyna Maroń informacja o udzieleniu zamówienia.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-11-20 Justyna Maroń zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

TREŚĆ OGŁOSZENIE o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób, budynków  i mienia Sądu Rejonowego w Mielcu” na rok 2020

2019-10-31 Justyna Maroń Ogłoszenie.pdf

Wzór umowy - zał. nr 4 do Ogłoszenia

2019-10-31 Justyna Maroń Wzór umowy - zał. nr 4.pdf

Wykaz osób - zał. nr 3 do Ogłoszenia

2019-10-31 Justyna Maroń Wykaz osób zał. nr 3.pdf
Zał. nr 3 Wykaz osób1.docx

Wykaz wykonanych/wykonywanych usług - zał. nr 2 do Ogłoszenia

2019-10-31 Justyna Maroń Wykaz wykonanych usłag zał. nr 2.pdf
Zał. nr 2 Wykaz wykonanych usług.doc

Formularz ofertowy - zał. nr 1 do Ogłoszenia

2019-10-31 Justyna Maroń Formularz ofertowy- zał. nr 1.pdf
Zał. nr 1 Formularz ofertowy.docx
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2019-10-31 10:33
Wytworzył: Justyna Maroń
Publikacja w dniu: 2020-01-07 09:41
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 377