Ogłoszenie Prezesa Sądu Rejonowego w Mielcu o pierwszym i kolejnych powołaniach sędziów Sądu Rejonowego w Mielcu – 2 uzupełnienie

Wobec powołania Pani Małgorzaty Rębisz – Mędryk (dotychczasowy starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Mielcu) z dniem 6 października 2020 roku na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Mielcu – postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10.09.2020r. – na podstawie art. 88b ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawoo ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.365 j.t.) ogłoszenie z dnia 10 marca 2020r. ze zmianą z dnia 14.04.2020r. – uzupełniania się o dane dotyczące w/w Sędziego, jak poniżej:

Sędziowie Sądu Rejonowego w Mielcu

 

lp Nazwisko i imię Organ powołujący Organ wnioskujący o powołanie data powołania miejsce służbowe (siedziba sędziego)
1 Król Ewa Danuta Prezydent RP Krajowa Rada Sądownictwa Postanowienie Prezydenta RP z dnia 21.03.2005r. Nr 112-5-05. Wręczenie aktu powołania 31.03.2005r Sąd Rejonowy w Mielcu
2 Kobylarz Mariusz Tadeusz Prezydent RP Krajowa Rada Sądownictwa Postanowienie Prezydenta RP z dnia 07.10.2002r. Nr 112-10-02. Wręczenie aktu powołania 13.11.2002r. Sąd Rejonowy w Mielcu
3 Klimek Magdalena Prezydent RP Krajowa Rada Sądownictwa Postanowienie Prezydenta RP z dnia 26.03.2008r. Nr 1130-5-08. Wręczenie aktu powołania 09.04.2008r. Sąd Rejonowy w Mielcu
4 Sypek - Augustyn Katarzyna Prezydent RP Krajowa Rada Sądownictwa Postanowienie Prezydenta RP z dnia 09.10.2009r. Nr 1130-34-09. Wręczenie aktu powołania 27.10.2009r. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej
        Decyzja Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.11.2012r.   DSO-IV-1302-698/12/2 z dniem 01.01.2013r. przeniesienie służbowe  Sąd Rejonowy w Mielcu
        Decyzja Ministra Sprawiedliwości z dnia 06.05.2015r.   DSO-IV-1302-640/15 z dniem 01.07.2015r. przeniesienie służbowe Sąd Rejonowy w Kolbuszowej
        Decyzja Ministra Sprawiedliwości z dnia 21.07.2015r.   DSO-IV-1302-964/15 z dniem 01.08.2015r. przeniesienie na stanowisko SSR w Mielcu Sąd Rejonowy w Mielcu
5 Pszeniczna Agnieszka Joanna Prezydent RP Krajowa Rada Sądownictwa Postanowienie Prezydenta RP z dnia 18.12.2009r. Nr 1130-40-09. Wręczenie aktu powołania 15.01.2010r. Sąd Rejonowy w Sochaczewie
        Decyzja Ministra Sprawiedliwości z dnia 08.08.2016r.   DSO-IV-1302-240/16 z dniem 01.10.2016r. przeniesienie na stanowisko SSR w Mielcu Sąd Rejonowy w Mielcu
6 Rżany Marian Kazimierz Prezydent RP Krajowa Rada Sądownictwa Postanowienie Prezydenta RP z dnia 08.11.1990r. Nr S.P.112-42-90. Wręczenie aktu powołania 22.11.1990r. Sąd Rejonowy w Ropczycach
        Decyzja Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.03.1992r.  KD.I.121/2975/88 z dniem 01.04.1992r. przeniesienie na stanowisko SSR w Kolbuszowej. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej
        Decyzja Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.05.1998r.  KD.I.121/499/98 z dniem 01.06.1998r. przeniesienie SSR w Mielcu Sąd Rejonowy w Mielcu
7 Opałacz Elżbieta Maria Prezydent RP Krajowa Rada Sądownictwa Postanowienie Prezydenta RP z dnia 06.09.2012r. Nr 1130-12-2012. Wręczenie aktu powołania 18.09.2012r. Sąd Rejonowy w Mielcu
8 Fiołek Lucyna Anna Prezydent RP Krajowa Rada Sądownictwa Postanowienie Prezydenta RP z dnia 15.02.1999r. Nr S.P.112-3-99 Wręczenie aktu powołania 08.04.1999r. Sąd Rejonowy w Mielcu
9 Turbak Tomasz Cezary Prezydent RP Krajowa Rada Sądownictwa Postanowienie Prezydenta RP z dnia 20.02.2008r. Nr 1130-3-08. Wręczenie nominacji 28.02.2008r. Sąd Rejonowy w Mielcu
10 Król Grzegorz Prezydent RP Krajowa Rada Sądownictwa Postanowienie Prezydenta RP z dnia 22.02.1999r. Wręczenie aktu powołania 08.04.1999r.  – SSR Kamienna Góra Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
        Decyzja Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.10.2001r.   DK I 121/168/2001 z dniem 01.11.2001r. przeniesienie na stanowisko SSR w Kolbuszowej Sąd Rejonowy w Kolbuszowej
        Decyzja Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.04.2007r.   DK-I-101-457/07 z dniem 07.05.2007r. przeniesienie na stanowisko SSR w Mielcu Sąd Rejonowy w Mielcu
11 Stala Władysław Rada Państwa Minister Sprawiedliwości Uchwała Rady Państwa 17.06.1985r. Sąd Rejonowy w Mielcu
12 Rębisz - Mędryk Małgorzata Prezydent RP Krajowa Rada Sądownictwa Postanowienie Prezydenta RP z dnia 10.09.2020r. Nr 1130.38.20. Wręczenie nominacji 06.10.2020r.  Sąd Rejonowy w Mielcu

Na podstawie art. 151b § 3 w zw. z art. 88b ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych – dodanym przez ustawę z dnia 20 grudnia 2019 roku o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 06.02.2020r., poz.190 – art. 1 pkt 29w zw. z art. 9) ogłaszam, co następuje:

 

Lp Nazwisko i imię referendarza Mianowany przez Organ wnioskujący o mianowanie Data mianowania Miejsce służbowe
1 Szebla Adam Minister Sprawiedliwości Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu 20.04.2004r. Sąd Rejonowy w Mielcu
2 Karkut Bogdan Minister Sprawiedliwości Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu 15.04.2003r. Sąd Rejonowy w Mielcu
3 Suchorska - Dziedzic Ewa Prezes Sądu Apelacyjnego Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu 01.04.2019r. Sąd Rejonowy w Mielcu

Na podstawie art. 106zg § 2 w zw. z art. 88b ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.365 j.t.):

 

Lp Nazwisko i imię asesora sądowego Mianowany przez Organ wnioskujący o powołanie Data mianowania Miejsce służbowe
1 Janora Jarosław Minister Sprawiedliwości Krajowa Rada Sądownictwa 02.10.2017r. Sąd Rejonowy w Opatowie
        01.04.2020r. Sąd Rejonowy w Mielcu

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2020-10-08 09:55
Wytworzył: Justyna Maroń
Publikacja w dniu: 2021-07-08 14:22
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 72