Sprawozdawczość z petycji

Roczna zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku w Sądzie Rejonowym w Mielcu

Realizując dyspozycję z art. 14 z ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U.2018.870), poniżej zamieszczam zbiorczą informację na temat petycji rozpatrzonych w roku 2020 w Sądzie Rejonowym w Mielcu.

Od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. do Sądu Rejonowego w Mielcu wpłynęła 1 petycja:

lp Data złożenia petycji Przedmiot petycji Data i sposób załatwienia petycji
1 06.11.2020r. Zmiana zarządzenia Prezesa Sądu w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych poprzez rozpoczęcie publikacji spraw
z repertorium „Cz”, „RCz” oraz „Pz”

Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Mielcu z dnia 
23 listopada 2020 roku aneksowany został Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/19 Prezesa Sądu Rejonowego w Mielcu z dnia 26.09.2019r.

Pismem z dnia 26.11.2020r. poinformowano o powyższym wnoszącego petycję

 

Załącznik Rozmiar
Skan informacji 52.69 KB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-17 00:52
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2021-06-15 09:35
Opublikował: Michał Michna
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 837