Zasady dotyczące funkcjonowania Sądu Rejonowego w Mielcu w czerwonej strefie

U W A G A ! ! !

W związku z włączeniem powiatu mieleckiego do tzw. „czerwonej strefy” na skutek trwającej epidemii SARS-CoV-2 informujemy o następujących zasadach dotyczących funkcjonowania Sądu Rejonowego w Mielcu w zakresie obsługi interesantów:

 1. Zasadą jest TELEFONICZNA obsługa interesantów przez Biuro Obsługi Interesanta (również Wydziału Ksiąg Wieczystych).
  Jeżeli z rozmowy wynika, iż interesant musi zgłosić się osobiście w celu załatwienia sprawy, pracownik BOI umawia go na konkretny dzień i godzinę. 
 2. Bezpośrednia obsługa interesantów w kasie Sądu zostaje wstrzymana do odwołania.
  Wszelkich wpłat należy dokonywać przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na rachunki bankowe widniejące na stronie BIP Sądu Rejonowego w Mielcu.
 3. Przeglądanie akt (również dokumentów w Wydziale Ksiąg Wieczystych) możliwe jest wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu daty i godziny, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. 
 4. Do budynku Sądu Rejonowego w Mielcu mogą wejść jedynie osoby wezwane/zawiadomione do udziału w rozprawie/posiedzeniu jawnym, lub też umówione w konkretnym celu (patrz. punkt 1 i 3).
 5. Osoby wchodzące do budynku Sądu obowiązuje bezwzględny nakaz:
  • posiadanie założonej osłony na usta i nos, 
  • dokonania pomiaru temperatury, 
  • dezynfekcji rąk, 
  • zachowania minimum 2-metrowych odległości pomiędzy osobami
  • przebywania w wyznaczonych strefach przy salach rozpraw.

CHROŃMY SIEBIE NAWZAJEM
 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2020-10-16 14:09
Wytworzył: Michał Michna
Publikacja w dniu: 2020-10-16 14:21
Opublikował: Michał Michna
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 903