E-SĄD

Na podstawie art. 505 28 - 505 37 kodeksu postępowania cywilnego z dniem 1 stycznia 2010 roku w Sądzie Rejonowym w Lublinie utworzono XVI Wydział Cywilny ( e-Sąd).

Portal XVI Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Lublinie obsługuje elektroniczne postępowanie upominawcze EPU i służy do:

- wnoszenia pozwów o zapłatę w formie elektronicznej

- elektronicznej komunikacji stron postępowania z sądem poprzez wnoszenie pism procesowych w postaci elektronicznej i odbiór doręczeń elektronicznych

- uzyskiwania wglądu do elektronicznych akt sprawy

- weryfikacji treści elektronicznych nakazów zapłaty i klauzul wykonalności

 
Wniesienie pozwu o zapłatę w elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz elektroniczna komunikacja z sądem wymagają posiadania aktywnego konta użytkownika.
Pierwszym krokiem w celu rejestracji konta użytkownika jest przesłanie wniosku rejestracyjnego za pomocą opcji Rejestracja konta w systemie dostępnej z Menu głównego.

Uzyskanie wglądu do elektronicznych akt sprawy przez pozwanego odbywa się za pomocą opcji Dostęp do akt sprawy i nakazów po podaniu 20-znakowego indywidualnego kodu dostarczonego pozwanemu wraz z wydrukiem weryfikacyjnym nakazu zapłaty. Dostęp pozwanego do elektronicznych akt sprawy nie wymaga posiadania aktywnego konta użytkownika.
Dostęp powoda do elektronicznych akt sprawy wymaga zalogowania się na koncie użytkownika po podaniu nazwy użytkownika i hasła w Panelu logowania.

Weryfikacja treści elektronicznego nakazu zapłaty lub klauzuli wykonalności odbywa się za pomocą opcji Dostęp do akt sprawy i nakazów po podaniu 20-znakowego kodu umieszczanego w prawym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego nakazu lub klauzuli wykonalności. Podanie 20-znakowego kodu spowoduje wyświetlenie elektronicznego nakazu zapłaty lub elektronicznego nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności.
Więcej informacji o portalu - w działach Informacje o portalu i Aktualności dostępnych na Stronie Głównej projektu.

 

Przejdź do strony e-Sądu

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-17 00:54
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2012-03-21 13:54
Opublikował: Maria Kania
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 10 499