Ochrona danych osobowych

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119, s. 1) –  zwanego dalej RODO − informuję, że:

1. ADMINISTRATOR:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu,
39-300 Mielec, ul. Kościuszki 15, tel. 17 582 04 20, fax 17 582 04 30, e-mail: prezes@mielec.sr.gov.pl;

b) Inspektorem Ochrony Danych w  Sądzie Rejonowym w Mielcu jest Pani Justyna Maroń Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Mielcu, 39-300 Mielec,
ul. Kościuszki 15, tel. 17 582 04 74, fax 17 582 04 30, e-mail: iod@mielec.sr.gov.pl

W każdym czasie może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem Danych
za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych – dane kontaktowe,
jak wyżej.

2. CEL PRZETWARZANIA:

SPRAWOWANIE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚĆI

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA– MONITORNIG

REALIZACJA PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH ZE STSUNKU PRACY ITP.

REALIZACJA UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-17 00:40
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2019-04-30 09:43
Opublikował: Michał Michna
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 1 245