Oddział Administracyjny

Kierownik Oddziału Administracyjnego – Justyna Maroń

Dane kontaktowe:

Oddział Administracyjny:
pok. nr 109   
     tel./fax 17 – 582-04-74
     e- mail: administracja@mielec.sr.gov.pl

Godziny urzędowania:
     poniedziałek  8:00 - 16:00
     wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

W ramach Oddziału Administracyjnego działają:

Biuro Obsługi Interesantów

Czytelnia akt

Biuro podawcze

Administrator Systemu Informatycznego

Archiwum


 Oddział Administracyjny podlega bezpośrednio Prezesowi Sądu. Pracą oddziału administracyjnego kieruje Kierownik, który podlega bezpośrednio Prezesowi Sądu.

Do zakresu działania Oddziału Administracyjnego w Sądzie Rejonowym w Mielcu

należy w szczególności:

 • prowadzenie sekretariatu Prezesa Sądu;
 • prowadzenie spraw kadrowych pracowników Sądu, z wyłączeniem pracowników dla których sprawy kadrowe prowadzi Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu,
 • terminowe zgłaszanie pracowników i  ich członków rodzin oraz wprowadzenie zmian i wyrejestrowywanie w systemie ubezpieczeń społecznych w programie Płatnik;
 • prowadzenie spraw związanych z ławnikami, kuratorami społecznymi,;
 • nadzór nad działalnością Biura Podawczego, Punktu Obsługi Interesanta i Czytelni Akt;
 • prowadzenie biblioteki sądowej i ewidencji depozytów,
 • prowadzenie rejestru delegacji służbowych;
 • prowadzenie spraw związanych z obrotem prawnym z zagranicą;
 • nadzór nad Archiwum Zakładowym;
 • prowadzenie spraw organizacyjnych Sądu, usprawnień techniki pracy sekretariatów,
 • dbałość o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Sądu,
 • sporządzanie jednostkowych sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości, jak również sprawozdań dla potrzeb GUS oraz innych sprawozdań statystycznych zleconych przez jednostki nadrzędne;
 • prowadzenie spraw obronnych i Kancelarii Tajnej .

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-16 23:45
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2022-03-28 16:47
Opublikował: Michał Michna
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 8 403