Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku (aktualizacja)

 

Lp Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia netto Przewidywany termin wszczęcia Czas trwania umowy
1 Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych w budynkach oraz usługa sprzątania, pielęgnacji zieleni i odśnieżania na terenie posesji Sądu Rejonowego w Mielcu i przyległych chodnikach Usługa Przetarg nieograniczony 162 602,00 IV kwartał 2020r. 12 m-cy
2 Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób, budynków i mienia Sądu Rejonowego w Mielcu Usługa społeczna W trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Pzp 439 026,00 IV kwartał 2020r. 24 m-ce

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2020-09-29 08:45
Wytworzył: Justyna Maroń
Publikacja w dniu: 2020-09-29 09:44
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 87