Konta bankowe

Oddział Finansowy Sądu Rejonowego w Mielcu informuje, iż dokonując wpłaty na wybrany rachunek bankowy Sądu w treści "przelewu" lub "przekazu" koniecznie należy wyraźnie określić:

  • Sygnaturę akt sprawy, której sprawa dotyczy, 
  • Imię i nazwisko osoby, której wpłata dotyczy, 
  • Adres zamieszkania

Jeżeli numer sprawy nie został jeszcze nadany osoba wpłacająca musi podać poza imieniem  i nazwiskiem nazwę wydziału, którego dotyczy wpłata np. "Wydział Cywilny”.

W przypadku wypełniania przekazu ręcznie, należy używać drukowanych liter.

RACHUNKI BANKOWE

SĄDU REJONOWEGO w MIELCU:


Konto dochodów budżetowych

  • wpisy, opłaty, grzywny, koszty sądowe

 

17 1010 1528 2000 7722 3100 0000

NBP o/o Rzeszów


Konto sum na zlecenie:

  • zaliczki wnoszone przez uczestników postepowań prowadzonych na podstawie Kpc (na poczet opinii biegłych, kuratorów zastępujących strony, ogłoszeń prasowych itp.)

54 1010 1528 2000 7713 9800 0000

NBP o/o Rzeszów


Uwaga! od 01.01.2015 r. Nowy numer rachunku

Rachunek sum depozytowych:

•    obce środki pieniężne przechowywane przez sądy (w szczególności kaucje, wadia, sumy stanowiące przedmiot sporu otrzymane w związku z postępowaniem sądowym, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe)

 
28 1130 1017 0021 1000 8290 0004
Bank Gospodarstwa Krajowego

 

 
Uwaga! od 01.01.2015 r. Nowy numer rachunku

Depozytowy rachunek walutowy (USD):
 
98 1130 1017 0021 1000 8290 0005
Bank Gospodarstwa Krajowego


Uwaga! od 01.01.2015 r. Nowy numer rachunku

Depozytowy rachunek walutowy (EUR):
 
82 1130 1017 0021 1000 8290 0002
Bank Gospodarstwa Krajowego


Uwaga! od 01.01.2015 r. Nowy numer rachunku

Depozytowy rachunek walutowy (CHF):
 
12 1130 1017 0021 1000 8290 0001
Bank Gospodarstwa Krajowego


Uwaga! od 01.01.2015 r. Nowy numer rachunku

Depozytowy rachunek walutowy (GBP):
 
55 1130 1017 0021 1000 8290 0003
Bank Gospodarstwa Krajowego


UWAGA!!

Sąd Rejonowy w Mielcu uprzejmie informuje iż dotychczasowe numery rachunków bankowych sum depozytowych obowiązywały do dnia 31-12-2014r. 

Ponadto Sąd Rejonowy w Mielcu informuje o likwidacji obsługi kasowej sum depozytowych w kasie Sądu Rejonowego w Mielcu przy ul. Kościuszki 15 z dniem 01-01-2015r.

Od 01-01-2015 r. można bezpłatnie wpłacać gotówkę w placówkach banku PEKAO S.A. przy wykorzystaniu blankietu wg załączonego wzoru. Warunkiem niezbędnym, aby nie została naliczona opłata jest poprawne wypełnienie blankietu wpłaty.

 

Lista placówek PEKAO S.A. w Mielcu

I Oddział w Mielcu, ul. Obrońców Pokoju 7

II Oddział w Mielcu, ul. Pisarka 10

Oddział w Mielcu, ul. Partyzantów 25

I Oddział w Mielcu Filia 1 w Mielcu, ul. Fredry 2

Załącznik Rozmiar
SR w Mielcu - wzór blankietu wpłaty PLN.pdf 205.03 KB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-17 00:01
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2018-07-10 20:43
Opublikował: Maria Kania
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 18 907